Formacja

  KURS LEKTORA I ANIMATORA

 
W roku formacyjnym 2017/2018 planujemy przeprowadzić następujące kursy: Kurs lektora, który – podobnie jak w latach ubiegłych będzie odbywał się w dekanatach. Za jego przeprowadzenie odpowiedzialni są Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej. Celem kursu jest przygotowanie ministrantów do pełnienia posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. W kursie lektora mogą wziąć ministranci od 7 klasy szkoły podstawowej wzwyż.
 
Kurs animatora, który będzie odbywał się w Płocku i będzie obejmował 3 spotkania formacyjne. Animatorzy „przez systematyczne spotkania z podopiecznymi pomagają im coraz bardziej zbliżać się do Boga i coraz lepiej służyć ludziom. Tym zaś, którzy przeżywają formację stałą, pomagają wytrwać w powołaniu i dążeniu do świętości” (Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej, nr 136).W kursie animatora mogą wziąć udział ministranci ze szkoły średniej i starsi.
 
Błogosławieństwo do pełnienia funkcji animatorów i lektorów odbędzie się w czasie Dnia Otwartych Drzwi w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.
Ks. Mariusz Przybysz
koordynator ds. formacji