Kontakt

Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

ks. dr Artur Janicki

duszpasterstwo@dsldp.com


Koordynator ds. formacji

ks. Mariusz Przybysz

ksmp@wp.eu


Koordynator ds. sportu 

ks. Dawid Witkowski

xwitkowski@interia.pl


Koordynator ds. rekolekcji

ks. Łukasz Chruściel

lukaszchrusciel@wp.pl

 


Konto bankowe

Na konto bankowe prosimy dokonywać wpłat

z tytułu rekolekcji, pielgrzymek itp.

 

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Płockiej,

ul. Tumska 3, 09-402 Płock

 

Bank Pekao S.A. ul. Kolegialna 14 a, 09-402 Płock

Numer rachunku 21 1240 3174 1111 0010 7377 1107