DEKALOG DUSZPASTERZA MINISTRANTÓW

DEKALOG DUSZPASTERZA MINISTRANTÓW


1. Staraj się zachwycić wartością powierzonej sobie misji duszpasterskiej.


2. W posłudze staraj się za wszelką cenę wiązać młodych ludzi z Chrystusem, a nie ze sobą.


3. Wcześniej zaplanuj całościowy proces formacyjny.


4. Ministranci postrzegają Cię jako świadka głoszonych wartości jeśli twoje nauczanie odbiega w rażący sposób od postępowania, włącz swoje systemy naprawcze.


5. Na piedestale metod postaw dialog, czyli wzajemne otwarcie się na siebie.


6. Pozwalaj sobie od czasu do czasu na wyciszenie swojej własnej „korony. Pomocą w tym względzie służą „godziny szczerości”. W formie ankiety i szczerego dialogu zapytaj o wartość prowadzonych przez Ciebie spotkań.


7. Otwórz wspólnotę ministrantów na inne wspólnoty i ruchy kościelne. Ubogacisz ich postrzeganie Kościoła.


8. Pielęgnuj kontakty z rodzicami chłopców. Kontakt z rodziną pozwala rozwiązać wiele problemów, które bez bliższego związku z duszpasterzem pozostałyby nierozwiązalne.


9. Stawiaj wychowankom wysokie wymagania, a jednocześnie pomagaj w ich realizacji.


10. Módl się często za podopiecznych. Bez pomocy najlepszego duszpasterza niewiele zdziałasz.