Rejestracja na Pielgrzymkę

Rejestracja na Pielgrzymkę: III Pielgrzymka SLDP do Czerwińska 16 czerwca

Nazwa:
Parafia:
Miejscowość:
Dekanat:
Osoba zgłaszająca:
Telefon:
E-maill:
Opiekunowie przybywający z dziećmi:
Grupa (wpisz ilość dzieci w odpowiedniej grupie)
Grupa ministranci (ilość osób):
Grupa schola (ilość osób):