Rejestracja

MINISTRANT Z NAJWIĘKSZYM STAŻEM /MINISTRANT ROKU

 

Dekanat:
Parafia:
Imię:
Nazwisko:
Wiek:
Staż ministrancki:
Adres zamieszkania:
Ksiądz zgłaszający :
Tel. do księdza:
Uwagi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wyżej podanym w formularzu on-line w celach realizacji działań związanych z wręczeniem medali
„AD MAIORA TAUS SUM”. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) mam prawo wglądu do swoich danych,
ich poprawiania i żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych. 
  Proszę zatwierdzić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.